شهر هوشمند و افزایش کیفیت زندگی

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۱:۳۹

برای سنجش کیفیت زندگی شهروندان می‌توان از سوال‌های زیر استفاده کرد:

 آیا ساعات اوج ترافیک پر استرسی داریم؟ آیا زباله‌ها به موقع جمع‌آوری می شوند؟ آیا امنیت در محل زندگیمان برقرار است؟ آیا از منابع به طور بهینه استفاده می شود؟