بررسی تأثیر اینترنت اشیاء بر تکنولوژی‌های PKI

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۱۳:۳۳

براساس گزارشات داده شده، رشد سریع استفاده از دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء روی استفاده از تکنولوژی‌های PKI تأثیرگذار خواهد بود.

با توجه به آخرین گزارش Thales و مؤسسه Ponemon، اینترنت اشیاء که با سرعت رشد می‌یابد بر توسعه برنامه‌های کاربردی که از زیرساخت کلید عمومی (PKI) استفاده می‌کنند تأثیر می‌گذارد.