توسعه‌دهنده نوپای سرور پلتفرم اینترنت اشیاء

شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۰:۳۰

 

توسعه‌دهنده نوپای سرور پلتفرم اینترنت اشیاء کیست؟

توسعه‌دهنده سرور پلتفرم اینترنت اشیاء فردی است که به صورت تخصصی در حوزه اینترنت اشیاء فعالیت کرده و مستلزم بهره‌مندی از دانش‌ تخصصی و مهارت‌های کاربردی است از جمله:

‍۱- آشنایی با ارکان اینترنت اشیاء: