ارتقاء جایگاه اینترنت اشیاء در مشاغل به واسطه‌ افزایش تمایل تولیدکنندگان به این حوزه

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۶ - ۱۸:۱۳

سنسورها و تکنولوژی‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT) از مواردی هستند که بیشترین اهمیت را در طراحی خدمات و محصولات برای تولیدکنندگان دارند. در این نظرسنجی ۸۴ درصد افراد به ‌کارگیری سنسورها را برای کسب و کار خود ضروری دانسته و  ۷۷ درصد آن‌ها نیز بر این اعتقاد بودند که IoT یک فناوری حیاتی برای پیشرفت کسب و کارشان محسوب می‌شود.