توسعه‌دهنده نوپای سیستم‌های نهفته اینترنت اشیاء

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۶ - ۱۴:۳۶

توسعه‌دهنده نوپای سیستم‌ نهفته اینترنت اشیاء کیست؟

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته اینترنت اشیاء فردی است که به صورت تخصصی در حوزه اینترنت اشیاء فعالیت کرده و مستلزم بهره‌مندی از دانش‌ تخصصی و مهارت‌های کاربردی است از جمله:

۱- آشنایی با ارکان اینترنت اشیاء: