ایفای نقش اینترنت اشیاء در بازار ورزش

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۳/۲۹ - ۲۲:۲۳

امروزه ورزش به یکی از بازارهای اصلی اشیاء متصل و اینترنت اشیاء تبدیل شده است.
به طور کلی، دو نوع شیء متصل داریم: اشیاء متصل عمومی مانند ساعت‌های هوشمند و دستبندهای بررسی فعالیت، و اشیاء متصل اختصاصی مانند پدال، راکت و توپ‌ها

برچسب‌ها