تجربه‌ی خریدی هیجان‌انگیر با اینترنت اشیاء

شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۵ - ۱:۴۸

اینترنت اشیاء شامل شبکه‌های در حال رشد دستگاه‌های فیزیکی می‌باشد که به مبادله‌ی اطلاعات با یکدیگر می‌پردازند. در حال حاضر، اینترنت اشیاء با تغییر تجربه‌ی مشتری، زنجیره‌ی تأمین و موارد دیگر، بر رشد خرده‌فروشی تأثیر می‌گذارد.