رفتن به محتوای اصلی
نوع رویداد

 • مدت‌زمان3ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید1,158

کارگاه آموزشی اصول و مبانی اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی که اولین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با صرف کمترین…


 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید868

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی سیستم نهفته با رویکرد اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی عملی که دومین گام از ۵ گام پیش بینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با یکی…

Design And Development of IoT Based Android Application, IoT, Android

 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید764

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن اندروید با رویکرد اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی عملی که سومین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، برنامه…


 • مدت‌زمان2ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید5

IoTogether (امنیت در اینترنت اشیاء)

IoTogether یک دورهمی دوستانه است و قراره توی این دور‌همی‌ به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم

می‌خوایم در مورد اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی در…


 • مدت‌زمان2ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید2

IoTogether (اینترنت اشیاء و مدیریت بحران)

IoTogether یک دورهمی دوستانه است و قراره توی این دور‌همی‌ به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم

می‌خوایم در مورد اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی در…


 • مدت‌زمان2ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید2

IoTogether (خودروی متصل)

IoTogether یک دورهمی دوستانه است و قراره توی این دور‌همی‌ به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم

می‌خوایم در مورد اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی در…


 • مدت‌زمان2ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید2

IoTogether (پروتکل های ارتباطی اینترنت اشیاء)

IoTogether یک دورهمی دوستانه است و قراره توی این دور‌همی‌ به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم

می‌خوایم در مورد اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی در…


 • مدت‌زمان2ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید2

IoTogether (مدیریت منابع انرژی)

IoTogether یک دورهمی دوستانه است و قراره توی این دور‌همی‌ به هم یاد بدیم و از هم یاد بگیریم

می‌خوایم در مورد اینکه چه چالش‌ها و مشکلاتی در…


 • مدت‌زمان3ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید466

کارگاه آموزشی سرور پلتفورم ThingTalk

در این کارگاه آموزشی که چهارمین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با نیازمندی…


 • مدت‌زمان8ساعت
 • تعداد برگزار شده بار
 • بازدید449

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی سرور پلتفورم اینترنت اشیاء

در این کارگاه آموزشی که آخرین گام از ۵ گام پیشبینی شده توسط آکادمی اینترنت اشیاء برای یادگیری ساخت محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء است، با نیازمندی…